Кате , Кате

Изпълнение на група,, ИГРАОРЕЦ” от гр.София на представянето на пазарен ден в гр.Златоград –
част от Дельовите празници, 21.09.2013 год
Една песен, в която още от онези времена бракът  с даскал не е бил добре посрещан.Чуйте я!

.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+