Български език- 3 клас

Членуването на съществителните имена е нещо, което грешат и големите хора.При Вас така ли?Проверетe с игра.Притятно забавление!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+