СОП-решен казус

,,Има начин да има начин”-така зная аз.Винаги съм вярвала, че човек може да намери решение на проблем, като го изучи в детайли  и осмисли спокойно .соп4444
Задачите пред началните учители стават повече и по-сериозни във връзка с новите условия на работа с деца СОП.
1.Всеки учител трябва да се запознае с това -какво е СОП, да прочете малко повече за проявите на аномалии в поведението и обучението на децата. В противен случай-може да допусне груби грешки и да изпадне в тежка ситуация.
2.Всяко учителско действие е предварително определено от Правила-Училищен правилник, Длъжностна характеристика, НАРЕДБА 40 за работа с деца СОП -2009г, която непрекъснато се допълва и е в основата на работата в училище, Етичен кодекс, Закон за закрила на детето и др……
3.Учителят трябва да работи в силен екип с Училищния психолог, който също трябва да познава добре своите правомощия и Законите.
Няма нищо страшно, ако всичко това се знае и се спазват стъпките.
Проблем може да се получи, ако се пропусне някое действиe или то не е правилно документирано.
Скоро Ви показах казус.
Там учителят си е свършил работата , но в действията на психолога не е имало добра последователност и контакт с родителите.
Случаят върви към успешен край  и всичко е дошло на мястото си, защото родителите съзнават своя проблем, желаят ненамеса на училищните власти и преписката ще приключи без сътресения.
Детето остава в класа .
Учителят не може да има никакви притеснения и никой не би трябвало да го притиска на тема ,,педагогическа некомпетентност”.
Единствен негов по-сериозен ангажимент е да провежда индивидуален подход в работата с това дете в клас като:-поставя задачи, които са по силите на детето и евентуално да надграждат неговите знания ; да работи в допълнителният час на класа с това дете; да пази неговия авторитет пред останалите деца в класа; може да се наложи и допълнителна лятна работа при съгласие на родителите…
За да докаже своята работа педагогът, е добре да отбелязва индивидуалните занимания с дете в Дневника на класа, да провежда консултации с родителите, за да има единодействие в работата в клас и у дома; да има копия от самостоятелните работи на ученика.
АМИ в  4 клас???АМИ  матурите????
Ако детето не покрива ДОИ-то не повтаря класа.Продължава в 5 клас.
Учителят не може да бъде упрекнат в педагогическа немърливост , защото:
1.Още в 3 клас той е започнал постъпки , заедно със семейството и това го доказва  преписката при Училищния психолог .
2.През целия 4 клас е провеждана индивидуална работа с ученика и консултации със семейството, а това е документирано в Дневника на класа.

Ето това е.Ако всички страни правилно са влезли в ситуацията , документирали са своите стъпки-проблем няма.
Такова е решението на този казус-когато ученик от едно училище постъпва в друго и има явни признаци за обучителни затруднения- при сегашните Правилници и Наредби, които най-вероятно ще претърпят нови промени с влизане на новия Закон.Това означава, че ние учителите отново ще трябва да четем , за да си свършим работата  си добре-без грешки и лоши последствия за нас.
Успешна работа!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+