Околен свят

Помогнете на човечето да се спусне по въженцето.Това ще стане,ако отговорите правилно на появилото се въпросче.
Приятно забавление!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+