Магнаурската школа

Магнаурската школа  е висше училище ,съществувало в столицата на Византийската империя-Константинопол .

Името означaвало-,,Великата зала”.megaliОСТАНКИ ОТ МАГНАУРСКАТА 6КОЛА
Училището било създадено по нареждане на император Теодосий  през далечната 425 година.В него учели децата на византийските благородници,както и децата на чуждестранни аристократи.Те изучавали право,философия,риторика,астрономия,музика…..езици латински,еврейски,сирийски……Изучавали най-добрите постижения на науката изкуството.
Tам завършвaт и своето обучение  Константин Кирил,наречен -Философ и брат му Методий.Там учи и един от най -великите царе на България-цар Симеон.
5599062a 2.983.
/1.Останки от Магнаурската школа-днес тя се намира в Истанбул,Турция ,2. Цар Симеон Велики3.Св.Св.Кирил и Методий/

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+