Резултати изходно ниво -таблица /предложение/-за КОЛЕГИ

Дългата ми педагогическа практика ме доведе до моята  приумица –
Таблица –
в която в края на учебната година подреждам децата от класа по получените от тях резултати .
Тази таблица предоставям на родителите.
Така те могат  да видят къде по ред се намира детето им според  резултатите на останалите деца ,колко силна е неговата оценка на общия фон…....
И тъй като държа да се спазват законите-в моята таблица всяко дете има номер
/различен от този в бележника му/ и този номер е известен само на съответното

семейство…..

Тъй като оценките на децата във 2 клас са цели числа—-за да мога да ги подредя-ми помага точковата система ,която прилагам ние учителите
Родителите знаят това
Аз уведомих родителите каква е целта на тази ,,приумица” и , че тя е за ползване само в класа….както се казва за ,,,домашна употреба”….
И тази година ще направя така…….
Ето и МОЯТА ТАБЛИЦА,АКО ВИ  допада……..ползвайте….

http://dox.bg/files/dw?a=83c816ad98

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+