КРИТЕРИИ-околен свят- 2 клас——-за КОЛЕГИ

Критериите за оценка на знанията са положени в редица нормативни документи.
Учителите се съобразяват с тях и така поставят оценка на учениците.
Ето примерни критерии..
……..
  
                                         Диагностика

 на резултатите от изходното ниво  по околен свят  в    I I  клас

  Критерии и показатели за оценка на резултатите 

 Първи критерий: Знания за семейството
Показатели: – знания за значението на семейство,род,фамилни взаимоотношения
                     – родно селище,рпдина
                     -знания за официални и битови празници
                     – училищен ред и взимоотношения в училище
   Втори критерий   : Знания за природата
Показатели  – жива природа-особености,сезонни промени
                    -растения-групи
                    -животни-групи
                    – нежива природа-характерни особености на сезоните
                   – годишен календар-ден,месец.денонощие,година
  Трети критерий  : Взаимовръзка -жива и нежива природа      
Показатели : -влияние на неживата природата върху жизнените процеси на живите организми
     Четвърти критерий : Знания за здравословен начин на живот
Показатели : – хранене
                        – спорт
                        – хигиена
     Пети критерий : Улично движение
 Показатели :- безопасно предвижване
                      – видове транспорт
                       
   Шести критерий : Природни бедствия и злополуки
Показатели:безопасност
                     -екологични знания


Ако малките ученици са научили всичко това и го покажат на ,,изходно ниво” , или работа в последните часове в клас-значи те са покрили изискванията по предмет Околен свят във 2 клас….Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+