Тест- НВО- Човекът и природата- 4 клас

http://www.art1a1d.com/w,,Малката матура чука на вратите на класните стаи на четвъртокласниците в страната.
Е, какво пък- малка проверка…
А Вие ще се справитe…
Ето един тестигра, с който можете да проверите своите знания Човекът и природата.
Въпросите ,,нарочно” са в разбъркан ред. Така ще пътувата из различни области на природната наука…
Приятно забавление!
[Прочетете още…]

ТЕСТ-НВО-Човекът и природата, 4 клас

http://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/05/ZV013O1_obraz-na-stenu.jpg,,Малката матура” за четвъртокласниците в страната чука на вратата.
Е, какво пък- малка проверка…
А Вие ще се справите ли?
Ето един тест-игра, с който можете да проверите своите знания по Човекът и природата.
Въпросите нарочно се появяват в разбъркан ред. Така ще се носите из различни научни области и ще разберет какво сте разбрали за природата и колко сте го запомнили. [Прочетете още…]

Разделно почистване

екоИзхвърлянето на отпадъците в нашия бит трябва да се прави ,,разделно”- разпределени според техния състав: пластмаса, хартия, стъкло, метал… Така те ще отидат в завод, където ще бъдат преработени и превърнати в материал, от който ще се направят други, нови изделия. Така природата ще бъде запазена, а около нас винаги ще е чисто и приятно. Знаете ли как ,,разделно” оставяме нашите битови отпадъци?
Можете да проверите с тази игра.
Приятно забавление! [Прочетете още…]

Човекът и природата

Какво знаете за растенията?
Проверете с тази игра,
която е комбинация от
български език и знания за природата.
Играта на пръв поглед изглежда лесна,
но ще трябва да четете внимантелно всяко изречение!
Приятно забавление! [Прочетете още…]

Човекът и природата

2rgbf6ojЕдна приятна игра:
тест с изображения ,
която ще Ви помогне да проверите какво знаете
за жизнените процеси в растенията и животните.

Може и възрастни да проверят своите училищни спомени!
Приятно забавление! [Прочетете още…]

Тест- небесни тела

Луната , Земята и Слънцето са една много интересна тема за всички хора.%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bc55
А Вие какво знаете за тези космическа тела, едно от които е наш скъп дом.
Проверете с тази игра, която е и за малки, и за големи…
Приятно забавление! [Прочетете още…]