Децата днес

Въпреки добрите ни намерения, развитието на мозъците на децата ни отива в напълно погрешна посока и интелектуалното ниво непрекъснато спада.

http://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/08/YVfF7WTV.jpg_730x470.jpgДнешните деца отиват на училище емоционално неспособни за учене. Факторите в нашия модерен живот, които допринасят за това са много. Но всички знаем, че мозъкът подлежи на развитие. Чрез средата, в която живеем, можем да го направим „по-силен“ или „по-слаб“. Въпреки всичките ни добри намерения, развитието на мозъците на децата ни отива в напълно погрешна посока и интелектуалното ниво непрекъснато спада. [Прочетете още…]

Почеркът на детето

http://www.art1a1d.comРъкописът се развива с години. От ранна детска възраст, още преди децата да са тръгнали на училище, те започват да държат молив и усвояват умението да се придържат в границите на листа. Докато усвоят умението да пишат мънички знаци по листа минават години. Преди да научат буквите, и как се изписват, децата се учат да пишат техните елементи – бастунчета, ченгелчета, вълнички, черти с различен наклон, кръгчета, елипси и т.н. [Прочетете още…]

Мисловната карта- начин за интересно учене

http://www.art1a1d.comИзползването на различни методи на работа в клас вече е необходимост, защото децата на нашето време са твърде динамични, наситени с информация и впечатления от света около тях. Когато се комбинират ралични възможности за обучение, вниманието на децата се задъража за малко по-дълго време. Изплзването на технологиите в начален етап трябва да е дозирано и това се   преценява от  преподавателя.

Има една програмка в интернет: GoConqr [Прочетете още…]

Детето на ХХІ век и предизвикателствата пред професионалистите от ХХ век

http://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/10/imagesдфдф.jpgЕдин интересен текст, създаден от Офелия Къневам която е председател на Държавната агенция за закрила на детето.

Тя е магистър по трудови пазари и системи за заетост от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Притежава бакалавърска степен по управление на социални организации и преквалификация и насочване на работната сила от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. [Прочетете още…]

Агресията и тормозът сред децата

По опр%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bdеделение агресията е поведение, което е насочено от един човек към друг с намерение да му причини вреда. Психолозите казват, че има агресия, насочена навътре. Първата се определя като ,,нападение”, а втората като ,,себенараняване“. Агресията перарства в тормоз, когато умишилено и нееднократно един човек от по-силната си позиция иска да създаде дискомфорт, страдание на друг. [Прочетете още…]

SOS за умните в клас

http://www.art1a1d.comОт много години не ми се бе случвало да поема първи клас, в който 80 процента от децата да могат да четат- почти гладко, да смятат до 20 и да бъдат толкова сръчни и бързомислещи. Браво на семействата и колегите от детските градини и предучилищните групи!!!
Това ме радва, защото с тези деца като говоря се разбираме, но от няколко дни ми поставя сериозен въпрос: Как да продължа напред, защото: [Прочетете още…]

Тълпа влиза- клас излиза

Не зная дали това се случва и при вас, но при мен е така:

Всеки по-голям интервал от почивни дни между учебните, връща моите ученици превъзбудени, а обноските между тях в клас и правилното поведение, които изграждаме всеки ден, бих казала са ,,изтрити”. И сякаш вместо бодри и готови за нова училищна работа, децата идват изнервени, преуморени, а голяма част от домашните им не са изпълнени. [Прочетете още…]

Дислексията има решение

Първите учебни месеци за малките първколасници вече са изминали и за техните учители и семейства започва да става ясно дали един ученик ще се справя и доколко с учебните предизвикателства на училищния труд.%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%ba
Сериозен въпрос стои пред онези семейства, които усещат, че тяхното дете изсква повече грижи и внимание, за да усвоява учебното съдържание. Такова е вероятно и наблюдението на техния класен ръководител.
Новите правила за приобщаване на всички деца към образованието изискват и предлагат възможности учители и семейства да вървят заедно по пътя на преодоляване на обучителните затруднения на децата. Само това би могло да подпомогне децата и да ги води напред, а не да ги дистанцира от училището.
Една от причините децата да не желаят да учат е дислесията. [Прочетете още…]